Đóng

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ

Cẩm nang từ A-Z đăng ký dự tuyển và săn học bổng hệ đại học Mỹ

Đặt mua sách

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ

Những thông tin cần thiết nhất để có một chiến lược ứng tuyển thành công

Đặt mua sách

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ

Bộ cẩm nang không thể thiếu với bất cứ ai mang trong mình giấc mơ du học Mỹ.

Đặt mua sách
VỀ SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ là bộ cẩm nang với các chỉ dẫn và thông tin cần thiết nhất giúp các bạn học sinh, sinh viên và quý vị phụ huynh có sự chuẩn bị và chiến lược ứng tuyển và săn học bổng đại học Mỹ thành công.

Tập 1 cung cấp các chỉ dẫn từ A-Z, từ việc chuẩn bị hành trang cho việc ứng tuyển thành công hệ đại học Mỹ, cho tới các chỉ dần khai hồ sơ tài chính giúp tối đa cơ hội nhận học bổng từ các trường đại học tại Mỹ.

Tập 2 cung cấp các thông tin cần thiết nhất của 368 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, giúp các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh có chiến lược ứng tuyển và săn học bổng thành công.

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ - TẬP 1

Chương 1 - Cơ hội rộng mở

Du học Mỹ và cơ hội rộng mở đối với học sinh, sinh viên Việt Nam

Chương 2 - Tổng quan hệ thống giáo dục Mỹ

Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục Mỹ, giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có định hướng và lựa chọn phù hợp.

Chương 3 - Chuẩn bị hành trang cho hệ đại học

Các tiêu chí tuyển sinh vào hệ đại học Mỹ, giúp học sinh, sinh viên và gia đình có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.

Chương 4 - Các bước chuẩn bị hồ sơ

Tư vấn các bước chuẩn bị hồ sơ đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của hệ đại học Mỹ.

Chương 5 - Chọn trường

Tư vấn chọn trường phù hợp với sở thích, năng lực học tập và khả năng tài chính của học sinh và gia đình.

Chương 6 - Đăng ký ứng tuyển hệ đại học Mỹ

Tư vấn các bước thực hiện đăng ký ứng tuyển hệ đại học Mỹ.

Chương 7 - Khai CSS Profile và hồ sơ tài chính khác

Tư vấn các bước khai hồ sơ CSS Profile cùng các chỉ dẫn giúp học sinh và gia đình tối đa cơ hội nhận học bổng/hỗ trợ tài chính.

Chương 8 - School Counselor và Recommenders

Tư vấn các bước điền và tải thông tin với tư cách School Counselor hoặc Recommenders.

Phụ lục - Bảng tổng hợp thông tin các trường đại học tại Mỹ

Thông tin tổng hợp và chi tiết của 50 trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

SÁCH VÀNG DU HỌC MỸ - TẬP 2

Danh mục theo nhóm ngành

Danh mục các trường đại học hàng đầu theo từng nhóm ngành học tại Mỹ

Bảng thông tin tổng hợp

Bảng thông tin tổng hợp 368 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, hỗ trợ chiến lược lựa chọn trường, ứng tuyển và săn học bổng thành công.

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết 368 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, hỗ trợ chiến lược lựa chọn trường, ứng tuyển và săn học bổng thành công

Điểm đến: Nước Mỹ

3039
Trường đại học
1536290
Sinh viên quốc tế
30279
Sinh viên Việt nam